CIEPŁO Z GRUNTU

SYSTEM PRZEMYŚLANY I DOPRACOWANY W KAŻDYM SZCZEGÓLE

Czytaj więcej

Termeo

(technologia glikol/woda lub woda/woda)

 

W systemie gruntowych pomp ciepła Termeo energia cieplna jest pobierana bezpośrednio z wody gruntowej lub z gruntu. Aby dostosować się do każdej konfiguracji terenu możliwe są trzy rozwiązania poboru ciepła:

1. Kolektor poziomy składający się z pętli rur umieszczonych w gruncie na głębokości 120-150 cm.
2. Kolektor pionowy z wykorzystaniem sond geotermicznych.
3. Pobór z wód gruntowych przy pomocy studni zasysającej i zrzutowej.
,

Ten typoszereg ogrzewa dom korzystając z energii cieplnej zgromadzonej w ziemi, transferując ciepło do wewnętrznej instalacji ogrzewania podłogowego budynku. Może również współpracować z instalacją wyposażoną w grzejniki lub klimakonwektory.

Rozbudowana o dodatkowe opcje może wytwarzać ciepłą wodę użytkową, ogrzewać basen lub zapewnić chłód latem.

 

 

 

Pompy ciepła serii Termeo posiadają następujące cechy:

 • Wysoka efektywność działania ze współczynnikiem COP do 4,74 (system woda/woda)
 • Klasa energetyczna A++ w trybie grzania (do A+++ w instalacji z czujnikiem pomieszczenia),
 • Możliwość podłączenia do wcześniej wykonanego kolektora glikolowego,
 • Szeroki zakres mocy w modelach zasilanych 230 lub 400V,
 • Wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej,
 • Zintegrowane naczynie wzbiorcze, pompy obiegowe i zawór przełączający c.o./c.w.u.
  (modele: Termeo 5 M ÷ Termeo 15 T),
 • Cicha praca i niewielkie wymagania w zakresie obsługi urządzenia,
 • Zaawansowana konsola sterownicza ze zintegrowanym intuicyjnym układem sterowania i szerokimi możliwościami rozbudowy,
 • Modułowa konstrukcja i możliwość umieszczenia zasobnika c.w.u. lub zasobnika buforowego pod pompą ciepła lub obok niej,
 • Możliwość zdalnego sterowania i nadzoru pracy pompy za pomocą modułu SOFAControl

 

 

Dane techniczne:

Termeo* Termeo 5 M/T Termeo 9 M/T Termeo 12 M/T Termeo 15 T Termeo 19 T Termeo 27 T
Klasa efektywności energetycznej A++ A++ A++ A++ A++ A++
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania,
w instalacji z czujnikiem pomieszczenia AD284, AD285
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
glikol / woda (EN 14511)
Moc nominalna [kW] dla B0_W30/35 5,70 9,88 12,66 17,09 20,40 27,99
Moc nominalna [kW] dla B0_W40/45 5,39 9,41 12,21 16,35 20,05 26,82
COP dla B0_W30/35 4,38 4,39 4,35 4,50 4,28 4,10
COP dla B0_W40/45 3,31 3,43 3,42 3,53 3,43 3,28
woda / woda (EN 14511)
Moc nominalna [kW] dla W10_W30/35 7,42 12,95 16,58 22,27 28,11 35,25
Moc nominalna [kW] dla W10_W40/45 7,01 12,51 15,94 21,44 26,95 34,40
COP dla W10_W30/35 5,64 5,52 5,30 5,38 5,14 4,71
COP dla W10_W40/45 4,25 4,37 4,2 4,27 4,12 3,90
Opcja c.w.u.
Możliwość ustawienia na zasobniku c.w.u. 200GHL
Możliwość ustawienia na zasobniku buforowym 200GT
Chłodzenie aktywne
Opcja chłodzenia pasywnego
Opcja basen
Ciężar (netto w kg) 127 143 143 148 161 162

• – dostępne

Dla zwiększenia dostępnej mocy można łączyć parę jednostek tak, aby zasilały jeden zasobnik buforowy.

,

Zasada działania

Pompy ciepła serii Termeo pobierają ciepło z gruntu w celu przekazania go do obiegu ogrzewania / ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem czynnika chłodniczego. Pompa ciepła składa się z obiegu termodynamicznego, w którym połączone są ze sobą parownik, sprężarka, skraplacz i zawór rozprężny

 1. Czynnik chłodniczy w obiegu przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy w parowniku, co umożliwia odzyskanie ciepła z gruntu.
 2. Sprężarka zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego, zwiększając także jego temperaturę.
 3. W skraplaczu czynnik chłodniczy przekazuje ciepło do obiegu grzewczego i przechodzi z powrotem do stanu ciekłego.
 4. Czynnik chłodniczy przepływa przez termostatyczny zawór rozprężny i w stanie pierwotnym, przy niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze, powraca do parownika.

 

 

 

 

 

Najważniejszymi zaletami systemu Termeo są:

 • zapewnienie w 100% ogrzewania budynku przez cały rok,
 • wysoka i względnie niezmienna w okresie całego roku sprawność,
 • możliwość stosowania różnych rodzajów ogrzewania w jednym obiekcie np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe,
 • możliwość łączenia poprzez zasobnik buforowy z innymi źródłami ciepła np. kominkiem z płaszczem wodnym,
 • możliwość sterowania wieloma obiegami grzewczymi i budowy kaskad do 10 pomp ciepła,
 • kolektor pionowy lub poziomy do wyboru, brak konieczności posiadania dużego ogrodu
 • chłodzenie aktywne w standardzie,
 • możliwość chłodzenia pasywnego jako opcja dodatkowa,
 • wysokiej jakości automatyka sterująca z przyjaznym interfejsem w języku polskim,
 • wysoka bezawaryjność systemu,
 • w okresie pracy gruntowej pompy ciepła na cele grzewcze budynku podgrzew ciepłej wody użytkowej odbywa się bez dodatkowych kosztów.

GALERIA PRODUKTU

PLIKI DO POBRANIA

Do otworzenia plików wymagany jest program Adobe Reader.
Możesz go pobrać bezpłatnie z oficjalnej strony producenta.

Dane kontaktowe

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

 • Dział SOFATH
  ul. Północna 15-19
  54-105 Wrocław
 • biuro: +48 (71) 712 74 60
  dział techniczny: +48 (71) 712 74 62
  dział serwisu: +48 (71) 712 74 21
                                  +48 (71) 712 74 22
                                  +48 (71) 712 74 23
                                  +48 (71) 712 74 24

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższego maila, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).