SYSTEM NATEA

EFEKTYWNA TECHNOLOGIA GWARANTUJĄCA KOMFORT I OSZCZĘDNOŚĆ

Czytaj więcej

Natea

(technologia bezpośrednie parowanie/bezpośrednie skraplanie)

Transfer ciepła jest zapewniony dzięki w pełni ekologicznemu, bezpiecznemu czynnikowi R410A, pracującemu w obiegu zamkniętym.

Wpływając do:

 • sieci pętla umieszczona na zewnątrz, pod powierzchnią gruntu, na głębokości od 100 do 120 cm (w zależności od rodzaju gruntu i terenu kraju)
 • od 3 do 6 sond pionowych o głębokości od 20 do 30m

Pobiera ciepło co doprowadza do odparowania czynnika. Proces ten zachodzi nieprzerwanie nawet jeżeli temperatura gleby na głębokości ułożenia kolektora spadnie poniżej -10°C. Następnie odparowany czynnik trafia do serca układu, pompy ciepła mogącej się składać od 1 do 3 kompresorów SCROLL gdzie w procesie sprężania podnosi się parametry czynnika tak aby były użyteczne do ogrzewania budynku.

Wypływający wciąż w postaci gazowej czynnik wpływa w pętle ogrzewania podłogowego gdzie oddaje zgromadzone w nim ciepło skraplając się jednocześnie. Na drodze do wykonania kolejnego obiegu napotykamy jeszcze zawór rozprężny, który pozwala rozdzielić strefy niskiego (kolektor gruntowy) i wysokiego (pętle ogrzewania podłogowego) ciśnienia.

Pompa ciepła Natea może się składać z 1 do 3 kompresorów co pozwala dostosować moc urządzenia do zapotrzebowania budynku w zakresie od 2,3 do 33,9 kW.

Dane techniczne:

Typ kompresora MT 2.10 MT 4.10 MT 4.10 MT 5.10 MT 5.10 MT 7.10 MT 9.10 MT 11.10
Napięcie znamionowe [V] 230 230 400 230 400 400 400 400
Moc nominalna [W] dla E 0°C/W 35°C 3 340 5 650 5 650 7 850 7 850 10 250 13 620 16 840
Moc nominalna [W] dla E -5°C/W 35°C 2 850 4 700 4 700 6 500 6 500 8 540 11 340 14 200
Moc nominalna [W] dla E -10°C/W 35°C 2 460 3 950 3 950 5 500 5 500 7 150 9 500 11 300
COP dla E 0°C/W 35°C 4.0 4.3 4.3 4.5 4.5 4.7 4.8 5.0
COP dla E – 5°C/W 35°C 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.9 4.2 4.3
Powierzchnia poziomego kolektora gruntowego* [mkw] 30-34 60-68 60-68 90-102 90-102 120-136 150-170 180-204
Ilość sond pionowego kol. grunt. 3x20m 3x20m 3x30m 3x30m 4x30m 5x30m 6x30m
Opcja c.w.u.
Opcja basen

• – dostępne
*Istnieje możliwość rozłożenia kolektora na dwóch poziomach co zmniejsza niezbędną powierzchnię o 50%

 

Najważniejszymi zaletami systemu Natea są: 

 • zapewnienie w 100% ogrzewania budynku przez cały rok
 • wysoka sprawność przy relatywnie niskich kosztach inwestycyjnych porównywalnych z systemem opartym o kocioł kondensacyjny
 • niewielka powierzchnia poziomego kolektora gruntowego, w budynkach dobrze ocieplonych 1:1 powierzchni ogrzewanej
 • kolektor pionowy ograniczający powierzchnię niezbędnego ogrodu do minimum
 • wysoka bezawaryjność bazująca na przemyślanej prostocie systemu
 • brak konieczności wymiany glikolu, a co za tym idzie niskie koszty serwisowania (w pompach ciepła używających jako nośnik ciepła mieszaniny glikolu konieczna jest jego cykliczna wymiana, średnio co 3 lata, gdyż podlega on naturalnemu procesowi starzenia i utraty właściwości)
 • w okresie pracy pompy ciepła na cele grzewcze budynku, podgrzew ciepłej wody użytkowej odbywa się bez dodatkowych kosztów

 

GALERIA PRODUKTU

Dane kontaktowe

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

 • Dział SOFATH
  ul. Północna 15-19
  54-105 Wrocław
 • sekretariat: +48 (71) 712 74 60
  dział techniczny: +48 (71) 712 74 62

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższego maila, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).