ENERGIA Z POWIETRZA

Kompaktowe rozwiązanie do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Czytaj więcej

Lizea

 

(technologia powietrze/woda)

 

Powietrzne pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące dostępne bez ograniczeń  powietrze atmosferyczne.

Kolektor  powietrzny w postaci usytuowanej na zewnątrz budynku jednostki zewnętrznej wyposażonej w kompresor, wentylator i parownik, wymusza przepływ powietrza doprowadzając do odparowania czynnika R410A, zwiększając jednocześnie jego energię wewnętrzną. Powietrze po wyjściu z jednostki zewnętrznej jest chłodniejsze, gdyż oddało część ciepła do ww. czynnika.

Zadaniem jednostki wewnętrznej jest przekazanie pobranej energii do wnętrza budynku. Pompy powietrzne doskonale sprawdzą się we współpracy z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi oraz klimakonwektorami.

Moduł wewnętrzny pompy ciepła typoszeregu Lizea dostępny jest w trzech konfiguracjach:

Lizea Iv: Optymalna prostota systemu

Inwerterowa pompa ciepła, która dzięki odzyskowi i konwersji ciepła z powietrza zewnętrznego zapewnia ogrzewanie domu poprzez sieć grzejników lub ogrzewania podłogowego. Wyposażona w dodatkowy zasobnik c.w.u. zapewni również komfortową ilość ciepłej wody użytkowej.

Dane techniczne:

Lizea lv 4.5MR 230V 6MR 230V 8MR 230V 11MR 230V 11TR 400V 16MR 230V 16TR 400V
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Moc grzewcza* [kW] dla A7_W30/35 4,60 5,82 7,90 11,39 11,39 14,65 14,65
Pobór mocy* [kW] dla A7_W30/35 0,90 1,38 1,82 2,45 2,45 3,47 3,47
COP* dla A7_W30/35 5,11 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A)*** 52,9 48,4 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A)*** 61,0 64,8 66,7 68,8 68,8 68,5 68,5
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej dB(A)**** 39,0 41,7 43,2 43,4 43,4 47,4 47,4
Chłodzenie / klimatyzacja
Opcja c.w.u.
Opcja basen
Wsparcie elektryczne lub hydrauliczne

Lizea IVC 200: Kompaktowe rozwiązanie do ogrzewania i ciepłej wody

To wersja, w której 177l zasobnik c.w.u. zintegrowany jest z modułem wewnętrznym  pompy w jednej, zwartej obudowie. Ograniczając w ten sposób miejsce niezbędne do instalacji zagwarantujemy oszczędność miejsca, jednocześnie zapewniając wygodę korzystania z wielu punktów czerpalnych w tym samym czasie.

Dane techniczne:

Lizea IVC 200 4.5MR 230V 6MR 230V 8MR 230V 11MR 230V 11MR 400V 16MR 230V 16MR 400V
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
Klasa efektywności energetycznej w trybie c.w.u. A A A A A A A
Moc grzewcza* [kW] dla A7_W30/35 4,60 5,82 7,90 11,39 11,39 14,65 14,65
Pobór mocy* [kW] dla A7_W30/35 0,90 1,38 1,82 2,45 2,45 3,47 3,47
COP grzanie* dla A7_W30/35 5,11 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
COP c.w.u.** dla A7 W10-53 2,50 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A)*** 48,8 48,8 48,8 47,6 47,6 47,6 47,6
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A)*** 61,0 64,8 66,7 69,2 69,2 69,7 69,7
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej dB(A)**** 35,7 42,8 44,7 46,7 46,7 46,5 46,5
Chłodzenie / klimatyzacja
Opcja c.w.u.
Opcja basen
Wsparcie elektryczne lub hydrauliczne

Lizea lv+: Inteligentne ogrzewanie

Lizea lv+ to zaawansowana automatyka dla zapewnienia pełnego komfortu. Zaawansowana konsola sterownicza iSystem spełni wymagania nawet najbardziej wymagających Klientów. Poprzez jej rozbudowę można tworzyć układy kaskadowe, kontrolować do 40 stref grzewczych, a to wszystko może być nadzorowane z dowolnego miejsca poprzez aplikację Android (moduł zdalnego nadzoru SOFAControl).

Dane techniczne:

Lizea lv+ 4.5MR 230V 6MR 230V 8MR 230V 11MR 230V 11TR 400V 16MR 230V 16TR 400V 22TR 400V 27TR 400V
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Moc grzewcza* [kW] dla A7_W30/35 4,60 5,87 8,26 10,56 10,56 14,19 14,19 21,7 24,4
Pobór mocy* [kW] dla A7_W30/35 0,90 1,41 1,93 2,53 2,53 3,36 3,36 5,48 6,25
COP* dla A7_W30/35 5,11 4,18 4,27 4,18 4,18 4,22 4,22 3,96 3,90
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A)*** 43,2 43,2 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 43,4 43,4
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A)*** 61,0 64,8 65,2 68,8 68,8 68,5 68,5 77,0 77,0
Chłodzenie / klimatyzacja
Opcja c.w.u.
Opcja basen
Wsparcie elektryczne lub hydrauliczne

• – dostępne
*) TRYB GRZANIA: A+7°C, W30/35°C ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14511-2;
**) TRYB C.W.U. A+7°C, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN16147;
***) ZGODNIE Z NORMĄ PN- EN 12102;
****) W ODLEGŁOŚCI 5 M OD URZĄDZENIA, POLE SWOBODNE.

Powietrzna pompa ciepła Lizea zaopatrzona jest w system Inverter, który gwarantuje dodatkową oszczędność energii. Dzięki niemu oraz zintegrowanemu modułowi regulacji, pompa ciepła dostosowuje swoją moc do potrzeb mieszkańców, oszczędzając w ten sposób energię. W okresie, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, pompa ciepła wykorzystuje do 110% swojej mocy. Natomiast podczas zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną – może ona wykorzystywać tylko 30%  swojej mocy.

W okresach o bardzo niskich temperaturach zewnętrznych lub w celu optymalizacji kosztów ogrzewania pompa ciepła Lizea automatycznie dołącza lub przełącza się na źródło uzupełniające czyli, w zależności od wersji: zintegrowaną grzałkę elektryczną lub istniejący kocioł gazowy bądź olejowy.

Jak poprawnie dobrać powietrzną pompę ciepła.

W pompach ciepła powietrze/woda, w odróżnieniu od ich odpowiedników gruntowych, bardzo istotną cechą charakterystyczną jest zmienność oferowanej mocy grzewczej oraz COP w zależności od warunków zewnętrznych tzn. wraz ze spadkiem temperatury otoczenia spada wydajność urządzenia. Dla przykładu Lizea Iv200 11kW  przy temperaturze +7°C generuje 11,39 kW mocy grzewczej z COP=4,65, ale jeżeli temperatura zewnętrzna obniży się do +2°C to samo urządzenie oferuje 10,19 kW mocy z COP=3,2. Ta zasada działania odnosi się również do innych producentów.

Straty ciepła budynków określane są w Polsce zgodnie PN dla temperatur od -16°C do -24°C w zależności od regionu. Uwzględniając powyższe wprowadzenie, najczęściej popełnianym błędem przez firmy instalacyjne jest dobór zbyt małego urządzenia tzn. przykładowo dla budynku o zapotrzebowaniu 11kW przy temp. zewnętrznej -20°C dokonuje się wyboru pompy ciepła, która oferuje 11kW, ale prze temperaturze otoczenia +7°C, gdyż ten parametr zobligowani są podawać producenci urządzeń. W efekcie takiego błędu najczęstszymi objawami są zbyt wysokie rachunki i/lub niedogrzanie obiektu.

Jak w takim razie poprawnie dobrać powietrzną pompę ciepła?
Nie jest to proste. Podstawą jest ustalenie temperatury równowagi (Tw), która odpowiada temperaturze zewnętrznej, przy której termodynamiczna moc pompy ciepła jest równa stratom cieplnym budynku. Na tej podstawie dobieramy odpowiednią pompę ciepła. Aby mieć pewność, że instalacja będzie poprawnie dobrana i wykonana warto jest zwrócić się do specjalisty, Autoryzowanego Koncesjonera Sofath, który dokona stosownej analizy i wybierze rozwiązanie optymalne tzn. zapewniające komfort nie tylko cieplny, ale także ekonomiczny.

GALERIA PRODUKTU

Dane kontaktowe

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

 • Dział SOFATH
  ul. Północna 15-19
  54-105 Wrocław
 • biuro: +48 (71) 712 74 60
  dział techniczny: +48 (71) 712 74 62
  dział serwisu: +48 (71) 712 74 21
                                  +48 (71) 712 74 22
                                  +48 (71) 712 74 23
                                  +48 (71) 712 74 24

Skontaktuj się z nami

  Wysyłając powyższego maila, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).