KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Numer: 21.
 • Zbiór danych: Formularz kontaktowy, DARMOWA WYCENA, Kontakt Telefoniczny lub kontakt e-mailowy
 • Podmiot danych: nadawcy i odbiorcy korespondencji
 • Wymaganie: art. 13 RODO
 • Sposób realizacji: Przy pierwszym kontakcie

Klauzula:

Informujemy, że dane osobowe osób przesyłających lub otrzymujących korespondencję elektroniczną z BDR Thermea Poland Sp. z o.o. są przetwarzane przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-001) przy ulicy Północnej 15-19, NIP: 895-16-25-689.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z pracownikami BDR Thermea Poland Sp. z o.o. i partnerami firmy BDR Thermea Poland Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza na stronach sofath.pl

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Do realizacji podanego celu wykorzystywane są następujące dane:

 • imię, nazwisko,
 • e-mail,
 • telefon,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • tytuł/temat, treść, data wysłania.

Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom współpracującym na życzenie osoby, której dane dotyczą lub dla jej dobra.

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

Dane będą przetwarzane na serwerze przez okres 30 dni. Natomiast na komputerach użytkowników przez czas nieokreślony lub okres zatrudnienia użytkownika.

Informujemy, że mają Państw prawo do kontroli treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub wstrzymania przetwarzania, w przypadku, gdyby dane nie były już niezbędne do realizacji określonego celu, gdyby były przetwarzane do innych celów lub niezgodnie z prawem. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem BDR Thermea Poland Sp. z o.o., adres daneosobowe@dedietrich.pl.

Dane kontaktowe

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

 • Dział SOFATH
  ul. Północna 15-19
  54-105 Wrocław
 • biuro: +48 (71) 712 74 60
  dział techniczny: +48 (71) 712 74 62
  dział serwisu: +48 (71) 712 74 21
                                  +48 (71) 712 74 22
                                  +48 (71) 712 74 23
                                  +48 (71) 712 74 24

Skontaktuj się z nami

  Wysyłając powyższego maila, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).