CZAS ZWROTU INWESTYCJI

Analiza szybkości zwrotu inwestycji z pompą ciepła Sofath

Czytaj więcej

Czas zwrotu inwestycji

Analiza szybkości zwrotu inwestycji instalacji centralnego ogrzewania z pompą ciepła Sofath oparta na metodzie NPV

 

Poniżej przedstawiono obliczenia szybkości zwrotu inwestycji z pompą ciepła Sofath bazując na powszechnie stosowanej metodzie NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto). NPV, należąca do metod sprawdzania opłacalności planowanych inwestycji, pozawala w sposób właściwy uwzględnić czynnik czas, a jej wyniki są zbieżne z interesami właścicieli. Aby prawidłowo przeprowadzić analizę niezbędne jest podanie: kosztów instalacji Sofath oraz instalacji alternatywnej rozważanej przez inwestora w momencie rezygnacji z systemu Sofath (w naszym klimacie musimy zapewnić ogrzewanie budynku co w konsekwencji oznacza, że w kategoriach inwestycji rozpatrujemy jedynie różnicę między instalacją Sfoath a alternatywną), rocznych kosztów ogrzewania dla każdej z instalacji oraz wielkości oprocentowania depozytów bankowych, w których inwestor ewentualnie ulokuje różnicę w cenie między obiema instalacjami. W sytuacji, gdy NPV jest dodatni, wówczas projekt jest opłacalny – inwestycja zwraca się.

W tabeli zmiana koloru z czerwonego na zielony określa czas po którym system Sofath zaczyna przynosić oszczędności.

 

Dane wyjściowe:

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E

„A” – Koszt alternatywnej, kompletnej (urządzania kotłowni, komin, ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe wraz z rozdzielaczami, montaż wszystkich elementów, uruchomienie systemu) instalacji jaką rozważa inwestor.

Przykładowe wyceny alternatywnej instalacji (kotłownia z kotłem kondensacyjnym klasy MCR24 BS100 De Dietrich, wkład spalinowy, przyłącze gazu wraz z projektem lub instalacja gazu płynnego, instalacja grzewcza budynku – 50% grzejniki + 50% ogrzewanie podłogowe, startowanie, montaż, uruchomienie systemu) dla nowo budowanych obiektów o powierzchni około:

– 100 m2 – 32 400 zł brutto
– 150 m2 – 36 600 zł brutto
– 200 m2 – 41 350 zł brutto

„B”, „D” – Przewidywane, roczne koszty ogrzewania można wyliczyć na stronie Sofath, pod tym adresem.

„C” – Koszt instalacji Sofath z oferty przygotowanej przez Autoryzowanego Koncesjonera;

„E” – Oprocentowanie depozytów bankowych (lokat, obligacje), w które inwestor ulokuje różnicę w cenie między instalacją alternatywną, a instalacją Sofath – zysk z depozytu pomniejsza oszczędności spowodowane zastosowaniem pompy Sofath

Przewidywana szybkość zwrotu inwestycji:

Dane kontaktowe

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

 • Dział SOFATH
  ul. Północna 15-19
  54-105 Wrocław
 • biuro: +48 (71) 712 74 60
  dział techniczny: +48 (71) 712 74 62
  dział serwisu: +48 (71) 712 74 21
                                  +48 (71) 712 74 22
                                  +48 (71) 712 74 23
                                  +48 (71) 712 74 24

Skontaktuj się z nami

  Wysyłając powyższego maila, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).