ENERGIA Z POWIETRZA

Kompaktowe rozwiązanie do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Czytaj więcej

Lizea

 

(technologia powietrze/woda)

 

Kolektor  powietrzny w postaci usytuowanej na zewnątrz budynku jednostki zewnętrznej wyposażonej w kompresor, wentylator i parownik, wymusza przepływ powietrza doprowadzając do odparowania czynnika R410A, zwiększając jednocześnie jego energię wewnętrzną. Powietrze po wyjściu z jednostki jest chłodniejsze gdyż oddało cześć ciepła do ww. czynnika.

 

 

 

 

 

Moduł wewnętrzny pompy ciepła Lizea  dostępny jest w trzech konfiguracjach:

 

Lizea Iv: Optymalna prostota systemu

Pompa ciepła, która podnosi temperaturę pobraną z powietrza, aby była ona użyteczna do ogrzania domu poprzez sieć grzejników lub ogrzewania podłogowego, zasobnik c.w.u. stanowi jednostkę zewnętrzną.

 

Dane techniczne:

Model Lizea Iv4 230V Lizea Iv6 230V Lizea Iv8 230V Lizea Iv11 230V Lizea Iv11 400V Lizea Iv16 230V Lizea Iv16 400V
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Moc grzewcza* [kW] dla A7_W30/35 3,94 5,79 8,26 11,39 11,39 14,65 14,65
Pobór mocy* [kW] dla A7_W30/35 0,87 1,42 1,93 2,45 2,45 3,47 3,47
COP* dla A7_W30/35 4,53 4,05 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22
Moc akustyczna jednostki wenętrznej dB(A)*** 52,9 52,9 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A)*** 62,4 64,8 65,2 68,8 68,8 68,5 68,5
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej dB(A)**** 41,7 41,7 43,2 43,4 43,4 47,4 47,4
Chłodzenie / klimatyzacja
Opcja c.w.u.
Opcja basen
Wsparcie elektryczne lub hydrauliczne

 

 

Lizea Iv 200: Kompaktowe rozwiązanie do ogrzewania i ciepłej wody

To wersja, w której 200l zasobnik c.w.u. zintegrowany jest z modułem wewnętrznym  pompy w jednej, zwartej obudowie, gwarantując w ten sposób oszczędność miejsca.

 

Dane techniczne:

Model Lizea Iv4 200 230V Lizea Iv6 200 230V Lizea Iv8 200 230V Lizea Iv11 200 230V Lizea Iv11 200 400V Lizea Iv16 200 230V Lizea Iv16 200 400V
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Klasa efektywności energetycznej w trybie c.w.u. A A A A A A A
Moc grzewcza* [kW] dla A7_W30/35 3,94 5,79 8,26 11,39 11,39 14,65 14,65
Pobór mocy* [kW] dla A7_W30/35 0,87 1,42 1,93 2,45 2,45 3,47 3,47
COP grzanie* dla A7_W30/35 4,53 4,05 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22
COP c.w.u.** dla A7 W10-53 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A)*** 48,8 48,8 48,8 47,6 47,6 47,6 47,6
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A)*** 62,4 64,8 65,2 68,8 68,8 68,5 68,5
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej dB(A)**** 41,7 41,7 43,2 43,4 43,4 47,4 47,4
Chłodzenie / klimatyzacja
Opcja c.w.u.
Opcja basen
Wsparcie elektryczne lub hydrauliczne

 

Lizea lv+: Inteligentne ogrzewanie

Zaawansowana automatyka dla zapewnienia pełnego komforty. Zaawansowana konsola sterownicza iSystem spełni wymagania nawet najbardziej wymagających Klientów. Poprzez jej rozbudowę możesz budować kaskadę, nadzorować do 40 stref grzewczych, a to wszystko może być nadzorowane z dowolnego miejsca poprzez aplikację Android (aplikacja dostępna od I kw. 2016).

 

Dane techniczne:

 

Model Lizea Iv4+ 230V Lizea Iv6+ 230V Lizea Iv8+ 230V Lizea Iv11+ 230V/400V Lizea Iv16+ 230V/400V Lizea Iv22+ 400V Lizea Iv27+ 400V
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Moc grzewcza* [kW] dla A7_W30/35 3,72 5,87 8,26 10,56 14,19 19,40 24,4
Pobór mocy* [kW] dla A7_W30/35 0,90 1,41 1,93 2,53 3,36 4,92 6,25
COP* dla A7_W30/35 4,15 4,18 4,27 4,18 4,22 3,94 3,9
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A)*** 43,2 43,2 51,0 51,0 51,0 43,4 43,4
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A)*** 62,4 64,8 65,2 68,8 68,5 73,8 75,0
Chłodzenie / klimatyzacja
Opcja c.w.u.
Opcja basen
Wsparcie elektryczne lub hydrauliczne

*) TRYB GRZANIA: A+7°C, W30/35°C ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14511-2;
**) TRYB C.W.U. A+7°C, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN16147;
***) ZGODNIE Z NORMĄ PN- EN 12102;
****) W ODLEGŁOŚCI 5 M OD URZĄDZENIA, POLE SWOBODNE.

 

Pompa ciepła powietrze/woda Lizea zaopatrzona jest w system Inverter, który gwarantuje dodatkową oszczędność energii. Dzięki niemu oraz zintegrowanemu modułowi regulacji, pompa ciepła  dostosowuje swoją moc do potrzeb mieszkańców, oszczędzając w ten sposób energię. W okresie gdy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, pompa ciepła wykorzystuje do 110% swojej mocy. Natomiast podczas zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną – może ona wykorzystywać tylko 30%  swojej mocy.

W okresach o bardzo niskich temperaturach zewnętrznych lub w celu optymalizacji kosztów ogrzewania pompa ciepła Lizea automatycznie dołącza lub przełącza się na źródło uzupełniające czyli, w zależności od wersji: zintegrowaną grzałkę elektryczną, istniejący kocił gazowy bądź olejowy.

 

Jak poprawnie dobrać powietrzną pompę ciepła.

W pompach ciepła powietrze/woda, w odróżnieniu od ich odpowiedników gruntowych, bardzo istotną cechą charakterystyczną jest zmienność oferowanej mocy grzewczej oraz COP w zależności od warunków zewnętrznych tzn. wraz ze spadkiem temperatury otoczenia spada wydajność. Dla przykładu Lizea Iv 11 200 przy +7°C generuje 11,39 kW mocy grzewczej z COP=4,65, ale jeżeli temperatura zewnętrzna obniży cię do +2°C to samo urządzenie oferuje 10,19 kW mocy z COP=3,2. Ta zasada działania odnosi się również do innych producentów.

Straty ciepła budynków określane są w Polsce zgodnie PN dla temperatur od -16°C do -24°C w zależności od regionu. Uwzględniając powyższe wprowadzenie, najczęściej popełnianym błędem przez firmy instalacyjne jest dobór zbyt małego urządzenia tzn. dla przykładu dla budynku o zapotrzebowaniu 11kW przy temp. zewnętrznej -20°C dokonuje się wyboru pompy ciepła, która oferuje 11kW, ale prze temperaturze otoczenia +7°C gdyż ten parametr zobligowani są podawać producenci urządzeń. W efekcie takiego błędu najczęstszymi objawami są zbyt wysokie rachunki i/lub niedogrzanie obiektu.

 

 

Jak w takim razie poprawnie dobrać powietrzną pompę ciepła?
Nie jest to proste. Podstawą jest ustalenie temperatury równowagi (Tw), która odpowiada temperaturze zewnętrznej, przy której termodynamiczna moc pompy ciepła jest równa stratom cieplnym budynku. Na tej podstawie dobieramy odpowiednią pompę ciepła. Aby mieć pewność, że instalacja będzie poprawnie dobrana i wykonana warto jest zwrócić się do specjalisty, Autoryzowanego Koncesjonera Sofath, który dokona stosownej analizy i wybierze rozwiązanie optymalne tzn. zapewniające komfort cieplny, ale i nie nazbyt kosztowne.

Nie jest to proste. Podstawą jest ustalenie temperatury równowagi (Tw), która odpowiada temperaturze zewnętrznej, przy której termodynamiczna moc pompy ciepła jest równa stratom cieplnym budynku. Na tej podstawie dobieramy odpowiednią pompę ciepła. Aby mieć pewność, że instalacja będzie poprawnie dobrana i wykonana warto jest zwrócić się do specjalisty, Autoryzowanego Koncesjonera Sofath, który dokona stosownej analizy i wybierze rozwiązanie optymalne tzn. zapewniające komfort cieplny, ale i nie nazbyt kosztowne.

GALERIA PRODUKTU

Dane kontaktowe

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

  • Dział SOFATH
    ul. Północna 15-19
    54-105 Wrocław
  • sekretariat: +48 (71) 712 74 60
    dział techniczny: +48 (71) 712 74 62

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższego maila, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).